logo đại học thủy lợi

Tiếng Anh - Khung chuẩn chung Châu Âu

Thực hiện đề án:” Điều chỉnh chương trình giảng dạy tiếng anh cho Chương trình tiên tiến – Trường Đại học Thủy lợi

Cập nhật lúc: 18-09-2013 01:24
Thực hiện đề án:” Điều chỉnh chương trình giảng dạy tiếng anh cho Chương trình tiên tiến – Trường Đại học Thủy lợi

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh trên máy tính

Cập nhật lúc: 18-09-2013 01:24
Hướng dẫn làm bài thi Chứng chỉ A2 và B1 - Khung chuẩn chung Châu Âu trên máy tính
Thiết kế web: Finalstyle