logo đại học thủy lợi

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Cập nhật lúc: 04-08-2016 15:31
Mô tả môn học ngành kỹ thuật xây dựng

Bản mô tả chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng, trường đại học Thủy lợi

Cập nhật lúc: 04-08-2016 15:31
Trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và cấp kinh phí đào tạo theo Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật xây dựng (KTXD) theo Quyết định số 528/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2011. Chương trình đào tạo (CTĐT) bằng tiếng Anh theo khung chương trình của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ. Chương trình bắt đầu được giảng dạy tại trường Đại học Thủy lợi từ năm 2010
Thiết kế web: Finalstyle