logo đại học thủy lợi

Đào tạo ngoại ngữ

Đề án điều chỉnh chương trình giảng dạy tiếng anh cho chương trình tiên tiến - trường Đại học Thủy Lợi

Cập nhật lúc: 27-12-2016 15:31
ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Thực hiện đề án:” Điều chỉnh chương trình giảng dạy tiếng anh cho Chương trình tiên tiến – Trường Đại học Thủy lợi

Cập nhật lúc: 27-12-2016 15:31
Thực hiện đề án:” Điều chỉnh chương trình giảng dạy tiếng anh cho Chương trình tiên tiến – Trường Đại học Thủy lợi
Thiết kế web: Finalstyle