logo đại học thủy lợi

Đào tạo

Bản mô tả Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Cập nhật lúc: 17-01-2017 14:21
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH Trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và cấp kinh phí đào tạo theo Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước tại Quyết định số 8652/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước đào tạo theo chuẩn của Đại học Bang Colorado hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đại học Bang Colorado (Colorado State University - CSU) - đứng thứ 127 trong 200 trường Đại học hàng đầu của Hoa kỳ (theo bảng xếp hạng của tạp chí đào tạo USnews (USnews education) và đứng thứ 44 trong số 500 trường đại học công lập của Hoa kỳ (năm 2015). Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước bắt đầu tuyển sinh tại trường Đại học Thủy lợi từ năm 2008.

Mẫu đơn chương trình tiên tiến

Cập nhật lúc: 17-01-2017 14:21
Đây là mẫu đơn chính của chương trình tiên tiến, Các bạn sinh viên chủ động tải về và nộp tại văn phòng CTTT tại 109 B1 khi cần thiết
Thiết kế web: Finalstyle