logo đại học thủy lợi

Học ngoại ngữ

Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh A2 và thi Chứng chỉ A2 đợt tháng 11/2013

Cập nhật lúc: 11-11-2013 09:25
Thông báo về việc tổ chức lớp tiếng Anh A2 và thi Chứng chỉ A2 đợt tháng 11/2013

Thông báo về lớp học tiếng Bahasa Indonesia miễn phí

Cập nhật lúc: 11-11-2013 09:25
Trung tâm Đào tạo Quốc tế tổ chức lớp dạy tiếng Bahasa Indonesia (Ngôn ngữ Indonesia) do 02 sinh viên Indonesia đang theo học Chương trình tiên tiến trực tiếp giảng dạy
Thiết kế web: Finalstyle