logo đại học thủy lợi

Quy định về đào tạo đại học

Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi

Cập nhật lúc: 11-09-2013 16:20
Ngày 26/8/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-ĐHTL
Thiết kế web: Finalstyle