logo đại học thủy lợi

Trao đổi sinh viên - Student Exchange

Chương trình du học theo mô hình 2+2 hợp tác với Đại học Arkansas, Mỹ

Cập nhật lúc: 04-08-2016 15:11
Nội dung chi tiết gồm:
- Thỏa thuận bổ sung hợp tác và trao đổi giữa trường Đại học Thủy lợi, Việt Nam và Ban Quản trị của trường Đại học Arkansas, Fayetteville, Arkansas, Mỹ
- Thông tin chi tiết về chương trình kỹ sư “2+2” ngành Kỹ thuật xây dựng giữa trường Đại học Thủy Lợi và Đại học Arkansas, Mỹ.
- Chi phí 2 năm cuối tại trường Đại học Arkansas, Mỹ

Chương trình du học theo mô hình 2+n hợp tác với Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ

Cập nhật lúc: 04-08-2016 15:11
Chương trình hợp tác cùng cấp bằng của Đại học Bang Colorado theo mô hình 2+N cho các sinh viên trườngđối tác Đại học Bang Colorado và Đại học Thủy lợi
Thiết kế web: Finalstyle