logo đại học thủy lợi

Tuyển sinh

Tuyển sinh CTTT bậc đại học chính quy năm học 2016-2017

Cập nhật lúc: 03-08-2015 18:29
Thực hiện chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ năm 2008 Trường Đại học Thủy lợi đã bắt đầu đào tạo Chương trình tiên tiến bậc đại học hệ chính quy. Năm 2016-2017, trường Đại học Thủy lợi sẽ tiếp tục tuyển sinh 2 ngành đào tạo Chương trình tiên tiến là: (1) Ngành Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành KT18 - Hợp tác và đào tạo theo chương trình của Đại học Arkansas, Mỹ (University of Arkansas). (2) Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước - Mã ngành KT19 - Hợp tác và đào tạo theo chương trình của Đại học Bang Colorado, Mỹ (Colorado State University).

Tư vấn tuyển sinh năm học 2015-2016

Cập nhật lúc: 03-08-2015 18:29
Thực hiện chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, từ năm 2008 Trường Đại học Thủy lợi đã bắt đầu đào tạo Chương trình tiên tiến bậc đại học hệ chính quy. Năm 2014, trường Đại học Thủy lợi sẽ tiếp tục tuyển sinh 2 ngành đào tạo Chương trình tiên tiến là: (1) Ngành Kỹ thuật xây dựng - Hợp tác và đào tạo theo chương trình của Đại học Arkansas, Mỹ (University of Arkansas). Ngoài ra, năm 2014 sẽ mở thêm chuyên ngành Cảng – Đường thủy, hợp tác với Đại học Liege của Bỉ. (2) Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước - Hợp tác và đào tạo theo chương trình của Đại học Bang Colorado, Mỹ (Colorado State University).
Thiết kế web: Finalstyle