Bản mô tả các môn học ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

Mã môn

Tên môn

Mô tả môn học

Số tín chỉ

Môn tiên quyết/ song hành

Học kỳ 1

 

 

 

 

ENGL1011

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nghe 1 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh nâng cao đồng thời luyện tập cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở mức độ trung cấp để sinh viên có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp cũng như nghe hiểu bài giảng bằng tiếng Anh. Nội dung của môn học bao gồm:  Trợ động từ, các thì ở hiện tại, quá khứ và tương lai, thể chủ động bị động, các dạng câu hỏi, các cụm động từ, câu điều kiện, câu mệnh đề thời gian, các động từ khuyết thiếu, câu trực tiếp, gián tiếp.

2

Môn tiên quyết: Kỹ năng tiếng Anh cơ bản về nghe, nói, đọc và viết

 

ENGL1021

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nói 1

2

ENGL1031

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Đọc 1

2

ENGL1041

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Viết 1

2

Học kỳ 2

 

 

 

 

ENGL1052

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nghe 2 

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kỹ xảo làm các dạng bài tập theo các dạng đề thi TOEFL, luyện cho sinh viên các dạng bài thi này để sinh viên làm quen với các dạng bài thi phục vụ cho mục đích cuối cùng là đầu ra của các em là TOEFL 500 (tương đương với IELTS 5.0). Mục tiêu của môn học là nhằm phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên bao gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trang bị cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng để đọc tài liệu, thuyết trình, thảo luận, viết luận và lập luận để trình bày về một số vấn đề bằng tiếng Anh.

2

Môn tiên quyết:  Tiếng Anh nâng cao 1 (ENGL1011, ENGL1021, ENGL1031, ENGL1041)

 

ENGL1062

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Nói 2

2

ENGL1072

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Đọc 2

2

ENGL1082

Tiếng Anh nâng cao - Kỹ năng Viết 2

2

ENGL1092

 

Tiếng Anh chuyên ngành

Môn học trang bị cho sinh viên chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước những chiến lược và thực hành đọc và viết có phân tích và đánh giá về các vấn đề khoa học. Khóa học bao gồm nhiều bài tập đọc, thuyết trình và thảo luận, cũng như các hoạt động viết. Các hình thức hoạt động này sẽ giúp sinh viên tư duy phê phán về những bài đọc, đồng thời sáng tạo và phát triển bài luận theo cách có phê phán bình phẩm.

3

Môn tiên quyết: Tiếng Anh nâng cao 1 (ENGL1011, ENGL1021, ENGL1031, ENGL1041)

Môn tiên quyết / Song hành: Tiếng Anh nâng cao 2

(ENGL1052, ENGL1062, ENGL1072, ENGL1082 )

Học kỳ 3

 

 

 

 

CIVE2013

Nhập môn kỹ thuật xây dựng

Môn học giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về Xây dựng dân dụng (CIVE) và Kỹ thuật môi trường (EnvE). Sinh viên sẽ học cách giải quyết các khó khăn, cách thiết kế xử lý công việc, cách làm việc theo nhóm, được giới thiệu các công cụ hữu ích cho nghề nghiệp sau này. Một dự án hướng dẫn thiết kế sẽ trang bị cho sinh viên những công cụ đó, như bảng tính Excel, Powerpoint, đo vẽ trắc địathực trong đó có lồng ghép chuyên ngành Xây dựng dân dụng (CIVE) và Kỹ thuật môi trường (EnvE). Đối với các sinh viên chuyên ngành khoa học kỹ thuật, khoá học này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản và cũng rất hữu ích đối với các hoạt động và công việc của sinh viên sau này.

3

Môn tiên quyết/ Song hành: không

 

MATHW2013

Toán I

Môn học giúp sinh viên có các khái niệm cơ bản về phép tính vi phân và tích phân (giải thích được “tại sao?” và “điều gì sẽ xảy ra”); có thể sử dụng thành thạo các kỹ thuật, phương pháp tính toán và các bước tính của phép tính vi phân và tích phân; có thể ứng dụng các phép tính vi phân và tích phân để mô hình hoá các trạng thái của “thế giới hiện thực” và ứng dụng vào việc giải các bài toán thực tế; và có thể đưa ra các lời giải hoàn chỉnh, hợp lý, có logic và chính xác cho các bài toán đồng thời tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi. Nội dung  của môn học bao gồm: giới hạn, tính liên tục, phép lấy vi phân và phép lấy tích phân của các hàm cơ bản và các ứng dụng.

 

4

Môn tiên quyết/ Song hành: không

 

PHYSW2013

Vật lý đại cương I

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vật lý đại cương bao gồm: lực, công, động lượng, dao động, sóng, nhiệt, nhiệt động lực học.

 

5

Môn tiên quyết/ Song hành: Toán I (MATHW2013)

 

CHEMW2014

Hoá học đại cương I

Môn học cung cấp các kiến thức cho sinh viên về các vấn đề cơ bản của hoá học và các nguyên lý hoá học, nhấn mạnh về cấu trúc, liên kết, và hoá lượng.

4

Môn tiên quyết /Song hành: không

 

CHEMW2024

Thí nghiệm  hoá học đại cương I

Các thí nghiệm áp dụng cho các kiến thức trong môn học CHEMW2014

 

1

Môn tiên quyết/ Song hành: Hoá học đại cương I (CHEMW2014)

 

Học kỳ 4

 

 

 

 

CIVE2024

Đồ họa và tính toán kỹ thuật

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và/hoặc cách sử dụng thành thạo các công cụ mà các Kỹ sư xây dựng thường áp dụng để giải quyết các vấn đề thường gặp như: Excel, cơ sở đồ hoạ, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thống kê và Auto-Cad. Nâng cao nhận thức về các vấn đề chuyên môn như: Đạo đức nghề nghiệp, Quan hệ tốt với mọi người, giao tiếp trong chuyên môn

3

Môn tiên quyết: Nhập môn kỹ thuật xây dựng (CIVE2013)

MATHW2024

Toán II

Tích phân, ứng dụng của tích phân, phương trình vi phân, phương trình tham số, toạ độ cực, chuỗi và các hàm số chuỗi.

Hàm số ngược, số mũ, logarit, tích phân, dãy số, chuỗi, chuỗi luỹ thừa, chuỗi Taylor, toạ độ cực, những số phức tạp.

4

Môn tiên quyết: Toán I (MATHW2013)

 

PHYSW2024

Vật lý đại cương II

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về điện và từ, dòng điện, ánh sáng, quang học.

 

5

Môn tiên quyết: Vật lý đại cương I (PHYSW2013)

 

CIVE2034

Cơ học lý thuyết - Tĩnh học

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cơ lý thuyết tĩnh học bao gồm biểu diễn các lực bằng véc-tơ, cân bằng tĩnh của các vật thể rắn; ma sát, công ảo, trọng tâm, và mô men quán tính.

3

Môn tiên quyết: Toán I (MATHW2013

 

CHEMW3035

Hoá học đại cương II 

Cân bằng axít/bazơ, động học, nhiệt động lực học, tính hoà tan, phản ứng ô xi hoá khử, điện hoá, các chủ đề tự chọn.

3

Môn tiên quyết: Hoá học đại cương I (CHEMW2014)

 

Học kỳ 5

 

 

 

 

CIVE3045

Mô hình số và phân tích rủi ro

Môn học này áp dụng phần mềm Microsoft Excel giới thiệu và cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình toán học kể cả mô hình mô phỏng và mô hình tối ưu. Môn học cũng giới thiệu những công cụ cơ bản về xác suất thống kê trong việc phân tích những hệ thống phức tạp. Nội dung  của môn hoc bao gồm: Mô hình và xây dựng các mô hình mô phỏng; Quản lý dữ liệu; Giới thiệu về lý thuyết tối ưu; Nghiệm phương trình; Lập trình VBA trong Excel; Lý thuyết cơ bản về xác suất; Thống kê; Tương quan; Hồi quy tuyến tính và không tuyến tính.

3

Môn tiên quyết: Đồ họa và tính toán kỹ thuật  (CIVE2024)

 

CIVE3055

Cơ học lý thuyết - Động lực học

Mục tiêu của khoá học là giới thiệu cho các sinh viên kỹ thuật phép phân tích về các hệ thống động lực học trong thực hành kỹ thuật. Các sinh viên sẽ hiểu sâu hơn về các nguyên lý cơ bản chi phối động lực học của các phần tử và các vật rắn và khả năng sử dụng các kiến thức trên để giải quyết các vấn đề thực tế. Nội dung  của môn học bao gồm Động học và động lực học của các phần tử và vật rắn; khái niệm về động năng và động lượng; các ứng dụng máy tính; biểu diễn véc-tơ.

3

Môn tiên quyết: Cơ học lý thuyết - Tĩnh học (CIVE2034)

 

MATHW3035

Toán III 

Hàm véc-tơ, phương trình đạo hàm riêng, toạ độ trụ và toạ độ cầu, tích phân nhiều lớp, tích phân đường, định lý Green v.v.

 

4

Môn tiên quyết: Toán II (MATHW2024)

 

MECH3015

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

Nhiệt động lực học: các nguyên lý và định luật cơ bản của nhiệt động lực học, chất khí lý tưởng và các hỗn hợp; cân bằng hoá học, nhiệt hoá học và phản ứng hoá học; Truyền dẫn nhiệt; Truyền nhiệt đối lưu; Truyền nhiệt bức xạ.

3

Môn tiên quyết: Vật lý đại cương I (PHYSC2013), Toán II (MATHW2024)

 

COMP2013

Kỹ năng

Kỹ năng học, tư duy, bình luận và phê bình, và kỹ năng viết ở trình độ đại học. Viết có giải thích và lý luận theo mục đích và có tính thuyết phục; các quá trình viết và đọc; phát triển ý tưởng; tính gắn kết; hiệu quả.

Khoá học đòi hỏi sinh viên học và thực hành các kỹ năng viết sau:

1.Tường thuật

2.Tóm tắt văn bản và luận cứ

3.Cách hưởng ứng các văn bản (Hưởng ứng các văn bản và/hoặc luận cứ cao cấp trong văn bản bằng cách đồng ý/phản đối, chỉ trích, hoặc phân tích)

4.Tổng hợp các văn bản (hiểu và có khả năng viết về các mối liên hệ giữa các văn bản và các luận cứ mà tác giả sử dụng trong các văn bản đó)

5.Phân tích văn bản (đánh giá phê phán các luận cứ và cách tiếp cận một sự việc)

6.Luận cứ (Đưa một vị trí học thuật lên trước trong cùng ngữ cảnh với những vị trí khác và hỗ trợ bằng bằng chứng, tài liệu nghiên cứu).

3

Prerequisites: English for Engineering

 

GNEG3035

Vẽ kỹ thuật xây dựng

Cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các phương pháp và qui ước, tiêu chuẩn của môn học nhờ vậy các ý tưởng thiết kế thể hiện và thực hiện được. Môn học trình bày các khái niệm và kỹ năng cần thiết để vẽ bằng tay. Mục đích của môn học là biểu diễn ý tưởng thiết kế bằng đồ họa (hình vẽ) nhờ áp dụng các tiêu chuẩn cơ bản, làm bài tập đối với các vật thể cơ bản và công trình đất, sử dụng dụng cụ vẽ tay.

2

Môn tiên quyết: không

Học kỳ 6

 

 

 

 

CIVE3066

Phân tích hệ thống kỹ thuật và quyết định

Trang bị cho sinh viên các kiến thức đã giới thiệu ở học phần CE 204 nhưng nâng cao và toàn diện hơn về phân tích thống kê và áp dụng mô hình trong hệ thống công trình kỹ thuật dân dụng. Các kiến này bao gồm quản lý dự án, phân tích hỗ trợ ra quyết định đa mục đích, ước lượng thông số những phân bố thống kê thông dụng, kiểm định giả thiết, và áp dụng phương pháp số.

3

Môn tiên quyết: Mô hình số và phân tích rủi ro (CIVE3045)

 

MATHW3046

Phương trình vi phân thường

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các dạng phương trình vi phân; Phương trình vi phân bậc nhất và ứng dụng, đại số tuyến tính và hệ phương trình tuyến tính; hệ phương trình vi phân; phương trình vi phân tuyến tính cấp hai, phép biến đổi Laplace; hệ phương trình phi tuyến.

4

Môn tiên quyết: Toán III  (MATHW3035)

 

CIVE3076

Cơ học chất lỏng

Các tính chất của chất lỏng; tĩnh học, động học và động lực học của chuyển động của chất lỏng xét đến các ảnh hưởng của trọng lực và tính nhớt.

Mục tiêu của khoá học là trang bị cho sinh viên các kiến thức về các nguyên tắc vật lý cơ bản bao gồm đặc tính tĩnh và động của chất lỏng; kỹ năng phân tích và kỹ năng toán học cần thiết để miêu tả và dự đoán đặc tính của chất lỏng; và khả năng áp dụng các nguyên tắc và kỹ năng cơ bản cho các giải pháp xây dựng của một số vấn đề hệ thống chất lỏng thực tiễn.

3

Môn tiên quyết: Cơ học lý thuyết - Động lực học (CIVE3055)

 

CIVE3077

Thí nghiệm Cơ học chất lỏng

1

CIVE3086

Cơ học vật rắn 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tính toán ứng suất, biến dạng và kiểm tra bền cho các thanh chịu lực dọc, chịu xoắn, chịu uốn, chịu lực phức tạp và tính toán ổn định của thanh chịu nén. Luyện tập kỹ năng tính toán và ứng dụng vào thực tế.

3

Môn tiên quyết: Cơ học lý thuyết - Tĩnh học (CIVE2034)

 

COMP3026

Kỹ năng viết nâng cao

Trong môn học này, sinh viên khám phá các bài viết về khoa học và các tranh luận bằng việc nghiên cứu các bài luận khác nhau, học và thực hành làm thế nào để nghiên cứu, viết và xem xét các tranh luận về các vấn đề đang được bàn cãi. Trong khóa học, sinh viên sẽ viết các bài viết bao gồm tóm tắt, tổng hợp, đánh giá và kỹ năng tranh luận. Nhiều các bài viết được giao dựa trên các tài liệu trong thư viện, thực tế và tìm kiếm trên internet.

3

Môn tiên quyết: Kỹ năng (COMP2013)

 

Học kỳ 7

 

 

 

 

CIVE4097

Vật liệu xây dựng                                            

Đặc trưng và tính chất của các vật liệu xây dựng, các thiết bị đo đạc, sử dụng các công cụ thống kê, các tiêu chuẩn vật liệu, việc lựa chọn vật liệu và kiểm soát chất lượng.

Môn học đề cập tới các loại vật liệu xây dựng thường sử dụng trong xây dựng dân dụng cùng với các đặc tính, thử nghiệm, kiểm soát chất lượng và những khái niệm cơ bản của các vật liệu đó. Đưa ra các tiêu chuẩn và thử nghiệm để xác định tính chất của các vật liệu. Vai trò của vật liệu, hoạt động thiết kế và các nguyên nhân thất bại, lịch sử của xây dựng dân dụng/cấu trúc thiết kế và xây dựng.

Các thí nghiệm thử vật liệu và công nghệ, thiết kế trộn bê tông là cũng là một phần chính của khoá học, cũng như báo cáo thí nghiệm và các vấn để về trao đổi kỹ thuật.

3

Môn tiên quyết:: Hoá học đại cương I (CHEMW2014), Phân tích hệ thống kỹ thuật và quyết định (CIVE3066), Cơ học vật rắn  (CIVE3086)

 

CIVE4158

Thuỷ lực công trình

Mục đích của môn học là giới thiệu cho sinh viên cách tiếp cận và các phương pháp cơ bản để ứng dụng hiệu quả các nguyên lý của cơ học chất lỏng trong thiết kế và phân tích các hệ thống và công trình thuỷ lực.

3

Môn tiên quyết: Cơ học chất lỏng  (CIVE3076)

 

CIVE4117

Thuỷ văn cơ sở

Giúp sinh viên hiểu được các nguyên lý và khái niệm cơ bản của các yếu tố và quá trình khác nhau của sự chuyển động của nước trong chu kỳ thuỷ văn bao gồm sự vận chuyển độ ẩm trong khí quyển, dòng chảy mặt, thấm và dòng chảy của nước ngầm, cách phân tích và định lượng các quá trình đó. Sinh viên sẽ được học các kỹ thuật thuỷ văn được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch, thiết kế và quản lý các dự án tài nguyên nước như đánh giá các trận lũ đặc biệt lớn bằng thống kê thuỷ văn và các kỹ thuật phân tích tấn suất

3

Môn tiên quyết: Cơ học chất lỏng (CIVE3076), Vật liệu xây dựng (CIVE4097)

 

CIVE4127

Cơ học kết cấu

Xác định nội lực và biến dạng của các kết cấu tĩnh định và siêu tĩnh.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến dạng và lực trong các kết cấu đàn hồi tuyến tính. Phát triển các kỹ thuật để giải quyết loại vấn đề này. Đưa ra các ví dụ về ứng dụng của phân tích cấu trúc trong thiết kế hệ thống cấu trúc mới của kiến trúc và xây dựng.

3

Môn tiên quyết: Cơ học vật rắn  (CIVE3086)

 

CIVE4137

Địa kỹ thuật

Nội dung  chính của môn học bao gồm đặc trưng của đất, các đặc tính ứng suất – biến dạng và cường độ chịu lực, ứng dụng đối với áp lực đất, các vấn đề về mái dốc và nền móng.

3

Môn tiên quyết: Cơ học vật rắn (CIVE3086)

 

CIVE4138

Thí nghiệm Địa kỹ thuật

1

CIVE4218

Kỹ thuật sinh thái

Nguyên tắc của kỹ thuật sinh thái và thiết kế các hệ sinh thái bền vững bao gồm tích hợp xã hội loài người với môi trường tự nhiên của nó vì lợi ích của cả hai. Đặc biệt tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật sinh thái trong việc khôi phục các sông suối, hồ và đất ngập nước, cũng như cải tạo, phục hồi các vùng đất ngập nước và khai

thác khoáng sản.                      
Mục đích của khóa học: Khóa học này

 giúp sinh viên gần gũi hơn với triết lý, tự nhiên, và thực hành các kỹ thuật sinh thái thông qua các bài đọc, bài tập, nghiên cứu trường hợp , các cuộc thảo luận quan trọng và thuyết trình cuối khóa.

3

Môn tiên quyết:

Cơ học chất lỏng (CIVE3076), Hóa học đại cương II (CHEMW3035)

Học kỳ 8

 

 

 

 

CIVE4148

Nguyên lý thiết kế đồ án

Đây là môn học thứ bảy trong tám môn học chính của chương trình dành cho các sinh viên kỹ thuật xây dựng dân dụng. Đây là khoá học cốt lõi chuyên ngành đòi hỏi sinh viên phải tiến hành thiết kế một đồ án dựa vào kiến thức và kỹ năng thu được từ các khoá học trước, kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật và các ràng buộc thực tế bao gồm hầu hết tất cả những sự cân nhắc về: kinh tế, môi trường, tính bền vững, sản xuất (xây dựng), đạo đức, sức khoẻ và an toàn, xã hội và chính trị. Trong môn CE 408, sinh viên học được cách viết các đề xuất, quan hệ với khách hàng và làm việc với các chuyên gia tư vấn đặc biệt (như giáo viên hướng dẫn và các nhà tài trợ dự án). Một phần của môn học được tập trung vào kinh tế kỹ thuật và phẩm chất chuyên môn.

3

Môn tiên quyết/ Song hành: Cơ sở hạ tầng và giao thông  (CIVE4107), Thủy văn cơ sở (CIVE4117)

 

CSCR4018

Khoa học đất

Sự hình thành, các tính chất, và việc quản lý đất đai chú trọng vào các điều kiện của đất ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng; Tính chất vật lý của đất, các hệ thống đất cánh tác; Độ ẩm đất, tưới, tiêu, xói mòn và bảo vệ đất; Các sinh vật và chất hữu cơ trong đất; Phân loại và khảo sát đất đai; Hoá học đất; Độ phì nhiêu của đất và phân bón.

4

Môn tiên quyết: Hoá học đại cương I (CHEMW2014)

 

EENG4018

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện bao gồm nhiều vấn đề và lĩnh vực ứng dụng khác nhau từ mạch điện một chiều (DC) và xoay chiều và (AC) đến điện từ, quang học, viễn thông, vi tính và hệ thống điện, chỉ đề cập một số ở đây.

Với sự đa dạng của môn học và thời gian học được rút ngắn, môn học không thể bao quát được mọi vấn đề, nên sinh viên phải biết lựa chọn. Mục tiêu cơ bản của khoá học là trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về một số lĩnh vực chính của kỹ thuật điện. Khoá học không đi sâu vào các kiến thức chuyên ngành mà giúp sinh viên nắm được những ý tưởng chính về mạch, hiểu và giải thích được chế độ hoạt động của các bộ phận, thiết bị và hệ thống kỹ thuật điện cơ bản.

Khi tham gia khoá học đầy thử thách này, sinh viên nên hiểu rằng kỹ thuật điện là môn học rất thực tế và quan trọng, đã xuất hiện từ rất lâu và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai để cách mạng hoá cuộc sống thường ngày của chúng ta.

3

Môn tiên quyết: Toán II (MATHW2024, Vật lý đại cương II (PHYSW2024)

 

Môn tự chọn (I)

 

3

 

 

Môn tự chọn (II)

 

3

 

Học kỳ 9

 

 

 

 

CIVE4169

Thiết kế đồ án tốt nghiệp

Nắm được nội dung  thiết kế và tổ chức thực hiện thiết kế một dự án. Biết vận dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật và sử dụng công cụ hiện đại cần thiết cho thực hành thiết kế dự án.

Hiểu biết về các vấn đề đề cơ bản về khía cạnh phi kỹ thuật khi thiết kế một dự án như: kinh tế, tài chính, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, các vấn đề đương đại; tổ chức dự án, xây dựng và báo cáo đề án thiết kế.

3

Môn tiên quyết: Nguyên lý thiết kế đồ án (CIVE4148 )

 

CIVE4179

Ô nhiễm từ nguồn không tập trung

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về bản chất và quy mô của các vấn đề ô nhiễm từ nguồn không tập trung (NPS), các quy trình cơ bản chi phối nguồn và sự lan truyền ô nhiễm và thiết kế các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả.

Các nội dung  chính của môn học bao gồm các nguyên lý, quy trình và kiểm soát ô nhiễm từ nguồn không tập trung. Đặc biệt nhấn mạnh tới các vấn đề về nguồn không tập trung gắn với dòng chảy ỏ vùng đô thị, ảnh hưởng nông nghiệp lên chất lượng nước, và ảnh hưởng của khai thác mỏ và rừng. Xem xét sự ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt trong các hệ thống khác nhau như các môi trường suối, sông, hồ, bể chứa, và cửa sông. Sinh viên được giới thiệu các thực tế quản lý công trình và phi công trình.

3

Môn tiên quyết: Cơ học chất lỏng (CIVE3076) hoặc  Thuỷ văn cơ sở (CIVE4117) hoặc Khoa học đất (CSCR4018)

CIVE4189

Kỹ thuật đất và nước

Sinh viên sẽ được tìm hiểu các nguyên lý về các mối quan hệ đất-nước và đất-nước-cây trồng và các ứng dụng kỹ thuật của chúng để hỗ trợ sự phát triển tối ưu của cây trồng với nguồn nước và đất được giảm tối thiểu.

3

Môn tiên quyết: Cơ học chất lỏng (CIVE3076) hoặc Khoa học đất (CSCR4018)

CIVE4199

Thủy công

Mục tiêu của môn học là trang bị cho sinh viên các nắm vững về nguyên lý vật lý cơ bản chi phối việc điều tiết dòng chảy trong hệ thống thuỷ lợi; các kỹ năng phân tích và kỹ năng toán học cần thiết để mô tả và dự đoán điều kiện dòng chảy của các công trình thuỷ lợi; và khả năng áp dụng hiệu quả những nguyên lý và kỹ năng này vào việc phân tích và thiết kế các công trình trong hệ thống thuỷ lợi.

3

Môn tiên quyết: Thuỷ lực công trình (CIVE4158)

 

 

Môn tự chọn (III)

 

3

 

 

 

 

 

 

CIVE4208

Kỹ thuật nước ngầm

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về vận chuyển của nước dưới đất và sự truyền chất; nâng cao hiểu biết để giải quyết các vấn đề cơ bản về địa chất thủy văn; đưa ra cái nhìn khái quát về các vấn đề trong lĩnh vực thuỷ địa chất hiện nay; và cung cấp cơ sở cho việc nghiên cứu và ứng dụng sâu hơn về nước ngầm.

CIVE4208 là môn học khảo sát về các yếu tố địa chất và thuỷ văn liên quan đến sự hình thành, vận chuyển và phát triển của nước dưới đất. Các ứng dụng trong phát triển, quản lý nước ngầm cũng như vấn đề ô nhiễm nước ngầm.

3

Môn tiên quyết: Cơ học chất lỏng (CIVE3076)

CIVE4228

Kết cấu bê tông cốt thép

Môn học trình bày về các đặc tính và các phương pháp thiết kế và xem xét các bộ phận kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt là dầm chịu tải trọng uốn và kéo, cột và cột-dầm và giới thiệu một số các chủ đề thiết kế bê tông côt thép chưa được học ở môn CE 316 – xoắn, các điều kiện chịu kéo đặc biệt, cột chống dài trong khung không có giằng, các yêu cầu đối với động đất, cọc neo và chi tiết đệm. Việc sử dụng các hỗ trợ thiết kế và phần mềm cho việc phân tích cấu kiện, một số thiết kế và kiểm tra thiết kế được giới thiệu. Các khái niệm và nguyên tắc thiết kế cơ bản đối với các hệ thống kết cấu bê tông cốt thép cũng được trình bày.

3

Môn tiên quyết: Cơ học kết cấu (CIVE4127)

CIVE4238

Thiết kế hệ thống tưới

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các nguyên lý kỹ thuật đất và nước hữu ích để thực hiện các hệ thống tưới thành công trong đó có việc lựa chọn, thiết kế, quản lý và đánh giá. Nội dung  chính của môn học bao gồm các chỉ tiêu tiến hành tưới, thiết kế, quản lý và đánh giá tưới mặt, tưới phun và tưới nhỏ giọt. Lựa chọn các hệ thống tưới.

3

Môn tiên quyết: Thuỷ văn cơ sở (CIVE4117) hoặc Kỹ thuật đất và nước (CIVE4189)

 

CIVE4248

Điều tiết và đo nước tưới

Mục tiêu chính của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm kiểm soát nước trong lòng dẫn hở và ứng dụng của chúng để điều tiết và đo đạc dòng chảy trong các hệ thống phân phối nước. Đặc biệt, sinh viên còn được tìm hiểu về cách điều tiết lưu lượng và mực nước trong hệ thống kênh hở từ một nguồn nhất định (hồ chứa nước hoặc sự lấy nước từ sông) tới điểm sử dụng (như hệ thống tưới của vùng đất nông nghiệp).

Để phân phối nước hợp lý và công bằng giữa các hộ dùng nước, ta cần có các nguyên tắc thể chế và công trình điều tiết nước phù hợp. Trọng tâm của môn học là thiết kế các công trình điều tiết nước sử dụng để hỗ trợ một loạt các chính sách và nguyên tắc thể chế. Các nguyên lý thủy lực có thể áp dụng cho tất cả các hệ thống kênh, nhưng trọng tâm của khoá học này là hệ thống kênh dùng để vận chuyển và phân phối nước tưới.

3

Môn tiên quyết: Cơ học chất lỏng (CIVE3076)

 

CSCR4029

Quản lý cây trồng và đất

Mục tiêu của môn học này là giúp cho sinh viên: (i) Hiểu được tác động của các yếu nhân tố môi trường tới việc quản lý đất và cây trồng; (ii) Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường lên sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng; (iii) Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường tới việc quản lý đất; (iv) Hiểu được các nguyên tắc quản lý đất và cây trồng và ứng dụng của các nguyên lý này đối với các hệ thống sản xuất cây trồng.

3

Môn tiên quyết: Khoa học đất (CSCR4018)

 

CIVE4258

Áp dụng kỹ thuật GIS và GPS

Trang bị những kiến thức cơ bản về các khái niệm và ứng dụng của Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) và làm thế nào để sử dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quá trình qui hoạch và ra quyết định. Áp dụng GIS and GPS vào ứng dụng kỹ thuật với một nghiên cứu điển hình.

apply the concepts of GIS and GPS to engineering application with the emphasis on a case study.

3

Môn tiên quyết: không

CIVE4269

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Khoá học trình bày các nguyên lý về  phân tích, ra quyết định và giải quyết các vấn đề về lĩnh vực tài nguyên nước. Tâp trung vào các vấn đề trong nước và toàn cầu, công nghiệp nước, luật nước, an ninh nước, bảo vệ các hệ tự nhiên, công cụ quản lý và sử dụng nước hiệu quả. Các nghiên cứu điển hình của Việt nam cũng như các trường hợp nổi bật trên thế giới. Các trình bày thêm của sinh viên sẽ làm tăng thêm tính đa dạng của các chủ đề nghiên cứu điển hình.

3

Môn tiên quyết: Thuỷ văn cơ sở  (CIVE4117)

 

CIVE4279

Quản lý tưới đối với chất lượng nước

Dựa vào các nguyên lý kỹ thuật đất nước trong môn  CE 420 – nghiên cứu các nhu cấu nước của cây trồng và các tác động môi trường của tưới; Cung cấp kiến thức vế các ứng dụng của kỹ thuật đất nước trong thiết kế và quản lý tưới cho sự phát triển tối ưu của cây trồng và quản lý môi trường bền vững; Hiểu vai trò của thực tiễn quản lý tốt trong quản lý nước và hóa chất trong và ngoài ruộng đồng; Và hiểu các nguyên lý về lập lịch trình tưới.

3

Môn tiên quyết: Kỹ thuật đất và nước (CIVE4189)

 

CIVE4289

Kỹ thuật tiêu và đất đầm lầy

Môn học giúp sinh viên: (i) Hiểu được chuyển động của nước trong đất, tiêu và kiểm soát mực nước ngầm, lý thuyết cơ bản và ứng dụng; (ii) Có thể sử dụng những thông tin trên để khảo sát, phân tích và giải quyết các vấn đề tiêu đất ướt (vùng đầm lầy); (iii) Thiết kế hệ thống tiêu và tiêu nước vùng đất đầm lầy đối với các ứng dụng nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các hệ thống trên mặt, dưới đất và hệ thống kiểm soát mực nước ngầm, và sự loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ các nguồn không tập trung.

3

Môn tiên quyết: Kỹ thuật đất và nước (CIVE4189)

 

CIVE4299

Cấp thoát nước nông thôn

Môn học tập trung vào các vấn đề về qui hoạch và thiết kế các hệ thống nước sạch, nước thải và tưới qui mô nhỏ và giá thành thấp cho các cộng đồng nông thôn ở các nước đang phát triển.

 

3

Môn tiên quyết: Thủy lực công trình (CIVE4158) hoặc Kỹ thuật đất và nước (CIVE4189)

CIVE4309

Quản lý và kiểm soát chất lượng nước

Các hoạt động quản lý, các nhu cầu thông tin, qui trình phân tích số liệu, thiết kế mạng lưới và các nghiên cứu điển hình.

Nghiên cứu về các hoạt động xã hội để duy trì chất lượng nguồn nước thông qua việc thu thập các thông tin liên quan và phù hợp về các điều kiện chất lượng nước và việc sử dụng các thông tin đó trong chương trình quản lý chất lượng nước với các nghiên cứu điển hình.

3

Môn tiên quyết: Thuỷ văn cơ sở  (CIVE4117)

 

CIVE4107

Cơ sở hạ tầng và giao thông

Các nguyên lý của hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, các ứng dụng của dữ liệu không gian và GIS, quản lý dự án và kinh tế kỹ thuật.

Môn học chính của chuyên ngành này bao trùm các lĩnh vực về không gian của cơ sở hạ tầng; quy hoạch, thiết kế và xây dựng; kinh tế kỹ thuật; và quản lý dự án. Trọng tâm của môn học là hệ thống giao thông đường bộ. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể là: xem xét lại công việc trắc địa và bản đồ, hình học đường bộ và giới thiệu về GIS; quy hoạch, phát triển, thiết kế và xây dựng dự án; quản lý chất lượng, và quản lý dự án; ứng dụng của thiết kế vào công việc thực địa, môi trường xây dựng, giao thông và các dịch vụ, quản lý rác thải; và kinh kế kỹ thuật, quản lý dự án.

3

Môn tiên quyết: Vật liệu xây dựng                                             (CIVE4097)