Chương trình trao đổi ngắn hạn của Đại học Kanazawa năm học 2018-2019

THÔNG TIN CƠ BẢN

Chương trình A: Chương trình trao đổi sinh viên của ĐH Kanazawa (KUSEP) là chương trình trao đổi ngắn hạn được giảng dạy bằng tiếng Nhật và cả tiếng Anh về văn hóa Nhật Bản và các lĩnh vực đa dạng. Các lớp học tiếng Nhật được tổ chức 5 buổi/tuần.

Chú ý:

1. Sinh viên thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội nên đăng ký chương trình C

2. Sinh viên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, y, dược nên đăng ký chương trình E

Năm 2018 tuyển sinh khoảng 40 chỉ tiêu, căn cứ vào kết quả học tập, trình độ tiếng Anh, thư giới thiệu, nội dung đăng ký, thành tích đạt được trong quan hệ giữa hai Trường v.v…Năm 2017 đã tuyển 33 chỉ tiêu

Yêu cầu dành cho ứng viên:

 1. Điểm học tập phải đạt xuất sắc
 2. Ứng viên phải tiếp tục học tại trường cũ sau khi hoàn thành khóa học tại ĐH Kanazawa
 3. Ứng viên phải có thị thực của sinh viên đại học
 4. Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu để tiếp thu được bài giảng

Thời gian học: Từ tháng Mười năm 2018 đến tháng Tám năm 2019

Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng Hai năm 2018

Học bổng:  Sinh viên đạt học bổng phải hội đủ các yêu cầu sau đây.

 1) Học sinh có khen ngợi trong hoạt động học tập.

 2) Những sinh viên cần hỗ trợ tài chính cho hoạt động học tập ở Nhật Bản.

 3) Mức học bổng nhận được là 80.000 yen hoặc ít hơn.

Chương trình B: Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản của Đại học Kanazawa, là chương trình học 1 năm học hoàn toàn bằng tiếng Nhật

Chương trình C: Chương trình trao đổi ngắn hạn về Khoa học xã hội và nhân văn tại Đại học Kanazawa. Dành cho sinh viên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Chương trình D: Chương trình học kỳ của Đại học Kanazawa. Khóa học về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Nhật Bản, học hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Ứng viên đang học ít nhất là năm thứ ba đại học

Chương trình E: Chương trình trao đổi sinh viên về Khoa học công nghệ của Đai học Kanazawa (KUEST). Dành cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên như, Kỹ thuật môi trường, sinh học và kỹ thuật xây dựng, học bằng tiếng Anh.

Năm 2018 tuyển sinh khoảng 40 chỉ tiêu, căn cứ vào kết quả học tập, trình độ tiếng Anh, thư giới thiệu, nội dung đăng ký, thành tích đạt được trong quan hệ giữa hai Trường v.v…Năm 2017 đã tuyển 32 chỉ tiêu

Yêu cầu dành cho ứng viên:

           

Ứng viên đang học năm thứ 3 hoặc thứ 4 đại học hoặc chương trình thạc sỹ

Ứng viên có khả năng và kiến thức để thực hiện các nghiên cứu chuyên biệt

Ứng viên phải tiếp tục học tại trường cũ sau khi hoàn thành khóa học tại ĐH Kanazawa

Ứng viên phải có thị thực của sinh viên đại học

Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu để tiếp thu được bài giảng

Thời gian học: Từ tháng Tư năm 2018 đến tháng Tám năm 2018 (Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng Mười Một 2017) và tháng Mười 2018 đến tháng Hai 2019 (Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng Hai 2018)

Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng Hai năm 2018

Học bổng:  Sinh viên đạt học bổng phải hội đủ các yêu cầu sau đây.

 1) Học sinh có khen ngợi trong hoạt động học tập.

 2) Những sinh viên cần hỗ trợ tài chính cho hoạt động học tập ở Nhật Bản.

 3) Mức học bổng nhận được là 80.000 yen hoặc ít hơn.

Lưu ý:

 • Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký xin học một chương trình nêu trên
 • Ứng viên đã đăng ký chương trình học bổng nêu trên không thể đăng ký học bổng JASSO hoặc học bổng chính phủ Nhật bản ở một trường đại học khác, hoặc Học bổng chính phủ Nhật bản qua Đại sứ quán cùng một lúc.
 • Miễn học phí cho sinh viên từ các tổ chức đã ký thỏa thuận song phương về miễn trừ học phí với Đại học Kanazawa theo số sinh viên nêu trong thỏa thuận.
 • Nếu số sinh viên trao đổi vượt quá số lượng nêu trong thỏa thuận, hoặc nếu một học sinh đăng ký tại một cơ sở không có thỏa thuận như vậy, họ sẽ có nghĩa vụ trả học phí. Học phí năm 2017 năm học được nêu dưới đây. Mức học phí này có thể thay đổi trong tương lai.

+  Chương trình A, B, C *, D và E và * Chương trình C (dành cho sinh viên muốn nhận tín chỉ) 14.800 yên/TC. Mỗi học kỳ có 7 môn học (thường là 14 tín chỉ) = 207.200 yên / học kỳ.

+ Chương trình C (dành cho những sinh viên học trong các lĩnh vực chính và không lấy tín chỉ) 29.700 yen mỗi tháng

 •  Nhà ở: Đại học Kanazawa sẽ sắp xếp chỗ ở cho sinh viên
 •  Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt tiêu chuẩn hàng tháng ở Kanazawa khoảng từ 80.000 đến 100.000 yen.
 • Bảo hiểm: Sinh viên bắt buộc phải mua bảo hiểm, mức 1.500 yen/tháng (chi trả 70% chi phí y tế)

Thông tin chi tiết trong file đính kèm