Đại học Tsukuba, Nhật Bản thông báo tiếp nhận hồ sơ sinh viên năm học 2018-2019

[SIE] Đại học Tsukuba, Nhật Bản, một trong những trường Đại học tham gia Chương trình trao đổi sinh viên các nước Đông Nam Á (Asia International Mobility for Students-AIMS) thông báo tiếp nhận hồ sơ sinh viên chương trình tiên tiến sang học tập tại đây. 

Yêu cầu: Sinh viên đi trao đổi phải đạt GPA từ 2.0 trở lên và điểm TOEFL ITP (hoặc tương đương) đạt từ 550 trở lên.

Kinh phí: 

- ĐH Tsukuba: Miễn học phí

- Sinh viên:  Tự túc tiền vé, ăn, ở, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến đợt đi trao đổi

Thông tin chi tiết xem tại đường link: ​http://www.global.tsukuba.ac.jp/tag-aims/study-japan/apply

Lớp trưởng các lớp Chương trình tiên tiến lập danh sách các sinh viên trong lớp đáp ứng các yêu cầu trên của ĐH Tsukuba có nguyện vọng đi trao đổi và gửi về Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế, P109-B1 trước ngày 01/11/2017 để Trung tâm Đào tạo Quốc tế tập hợp trình Ban Giám hiệu phê duyệt và hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ để kịp gửi hồ sơ sang Nhật trước 24/11/2017.