Học bổng Lớp học mùa hè dành cho các Kỹ sư trẻ năm 2018

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT) mời sinh viên của các trường đại học nước ngoài đăng ký chương trình Lớp học mùa hè Nagaoka cho các kỹ sư trẻ (NASSYE) năm 2018. Chương trình này dành cho sinh viên năm thứ ba của chương trình đại học. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội để tham gia nghiên cứu về các chủ đề của các phòng thí nghiệm đặt tại NUT và trao đổi văn hoá.

Năm 2018, Trường Đại học Công nghệ Nagaoka sẽ chấp nhận 20 sinh viên cho chương trình nói trên. Các sinh viên tham gia chương trình này sẽ nhận được học bổng.

Tất cả các chương trình của NASSYE sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Chi tiết xem đường link: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html