Tuyển ứng viên cho Hội thảo chuyên đề và tọa đàm Anh Quốc – ASEAN: “Các giải pháp hiệu quả về chi phí và công nghệ hỗ trợ cho nhóm dân cư già hóa và có thu nhập thấp ở các nước đang phát triển”

Thông báo tuyển ứng viên cho Hội thảo chuyên đề và tọa đàm Anh Quốc – ASEAN:
“Các giải pháp hiệu quả về chi phí và công nghệ hỗ trợ cho nhóm dân
cư già hóa và có thu nhập thấp ở các nước đang phát triển”.
The ASEAN-UK Workshop on “Cost-effective solutions & assistive technologies
for low-income ageing populations”
Thời gian: 22-24/08/2018
Địa điểm: Đại học Lê Quý Đôn. 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
1. GIỚI THIỆU TÓM TẮT
Hội thảo chuyên đề và các buổi tọa đàm được thực hiện với sự tài trợ của quỹ nghiên cứu và giáo dục
Newton Fund của Anh Quốc và trực tiếp quản lý bởi Hội Đồng Anh, trong khuôn khổ dự án “Newton Fund
Researcher Links Workshop Grants”, nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, cũng như tạo ra các kết
nối và mạng lưới hợp tác về nghiên cứu và giáo dục giữa các nhà nghiên cứu và khoa học trẻ (Early Career
Researchers) của Anh Quốc và khối ASEAN (các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và
Malaysia).
Trong 3 ngày tổ chức hội thảo chuyên đề và các buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu và khoa học trẻ sẽ cùng
nhau sẻ chia và trao đổi các kinh nghiệm về nghiên cứu và giáo dục, có sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ
các chuyên gia nghiên cứu và giáo dục có nhiều kinh nghiệm, để các nhà khoa học trẻ từ Anh Quốc và khu
vực ASEAN có được những hỗ trợ và định hướng một cách hiệu quả về cả chuyên môn nghiên cứu giáo
dục và lập nghiệp, tạo ra những kết quả nghiên cứu và giáo dục có tính tác động tích cực và rộng lớn ở
phạm phi toàn cầu.
Những nhà nghiên cứu và khoa học trẻ từ Anh Quốc và khu vực ASEAN được lựa chọn tham dự hội thảo
chuyên đề và tọa đàm sẽ được tài trợ các chi phí liên quan tới việc tham dự hội thảo, bao gồm có chi phí
về vé máy bay, chổ ở và phí tổ chức sự kiện và hoạt động của hội thảo.
Các hoạt động tổ chức của hội thảo với sự đóng góp và tham dự của các nhà nghiên cứu và khoa học đến
từ Anh Quốc và khu vực ASEAN sẽ trực tiếp đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu và giáo dục giữa Anh Quốc
và Việt Nam, đặc biệt là tăng cường về hợp tác của Mạng lưới liên kết về Giáo dục, Đổi mới và Khởi
nghiệp giữa Anh Quốc và Việt Nam (UK-Vietnam Network in Higher Education, Innovation &
Entrepreneurship (HEIE): www.vuheie.org). Trên cơ sở sự hợp tác bền vững và hiệu quả giữa Anh Quốc
và Việt Nam, hội thảo chuyên đề này sẽ mở rộng hoạt động hợp tác và kết nối về nghiên cứu và giáo dục
giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN, nhấn mạnh và tập chung vào việc sẻ chia kinh nghiệm và tri thức
về nghiên cứu, giáo dục, sáng tạo và khởi nghiệp, từ đó tạo ra những tác động và ảnh hưởng tích cực và
trực tiếp vào sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng sống và sức
khỏe cho nhóm dân cư già hóa (người trung niên và cao tuổi).
 

Chi tiết xin mời xem thông tin tại đây