Tổng kết hội nghị NCKH sinh viên ĐHTL lần thứ 31

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng, phát biểu tại Hội nghị NCKH sinh viên ĐHTL lần thứ 31.

Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học bao gồm Mai Thị Hà My, Nguyễn Thị Thu Uyên và Trần Vũ Nhật Minh, lớp 56CNK, với đề tài "Silo pressure pediction using particle flow code- Tính toán áp lực lên thành vách silo bằng phương pháp phần tử rời rạc", do TS Nguyễn Quang Tuấn hướng dẫn, đã đoạt giải Nhì cấp trường tại phiên tiểu ban hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 31, ngày 26/4/2018. Đề tài nói trên đã đoạt giải nhất cấp Trung tâm ngày 29/3/2018 và được báo cáo điển hình tại phiên toàn thể tại hội nghị NCKHSV trường Đại học Thủy lợi lần thứ 31, chiều ngày 27/4/2018, tại hội trường K1.

Nhóm sinh viên NCKH cuả TTĐTQT báo cáo tại phiên toàn thể

Cũng tại phiên toàn thể, các đề tài khác đoạt giải cấp trường cũng được trao tặng. Các đề tài đoạt giải cấp Trung tâm sẽ được trao giải tại Hội nghị tổng kết sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế, dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2018.

Chúc mừng các em và các thầy cô hướng dẫn.