Cảnh báo sinh viên về “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Những ngày gần đây xuất hiện thông tin nhiều sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo và tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nhà trường kính đề nghị các Khoa, Trung tâm, các thầy, cô giáo là giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên các lớp cảnh giác cao độ với các đối tượng lạ xâm nhập vào Nhà trường, khu nội trú sinh viên. Khi phát hiện những hiện tượng lạ đề nghị các thầy cô và các bạn sinh viên báo ngay cho Trung tâm quản lý nội trú hoặc phòng CTCT & Quản lý sinh viên để kịp thời xử lý tránh ảnh hưởng đến sinh viên. 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/canh-bao-sinh-vien-ve-hoi-thanh-duc-chua-troi-445373.html