Job Fair 2018 - Đại học Xây dựng

Tiếp nối sự thành công của sự kiện JobFair năm 2017, năm nay, Bộ MLIT - Nhật Bản tiếp tục tổ chức chương trình JobFair 2018.


- Thời gian: 9h00 - 13h00 ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2018.
- Địa điểm: tại trường Đại học Xây dựng.

Lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký tham gia chương trình JobFair và gửi lại cô Nguyễn Thanh Thủy, Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế - CTTT trước ngày  15/11/2018