Kế hoạch tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên

1/ Kế hoạch về việc tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên:

 Kế hoạch tổng kết năm học: tại đây

2/ Kế hoạch sinh hoạt lớp năm học 2017 - 2018

 Chi tiết xem tại đây;  Chi tiết các phòng họp và thời gian cụ thể của từng lớp tại đây (cập nhật ngày 21/9)

3/ Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên toàn trường học kỳ 2 (2016-2017):

 Hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong toàn trường học kỳ 2 (2016 – 2017) (trừ khóa 58)  Chi tiết: tại đây kèm theo các biểu mẫu: Mẫu 1Mẫu 2Mẫu 3 


4/ Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2017:  Chi tiết: tại đây


Phòng CTCT&QLSV 


 

*Để thực hiện được công tác tổng kết năm học, đề nghị các lớp thực hiện ngay một số nội dung như sau:

1. Nộp điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017: 

- Bản cứng: các phiếu đánh giá rèn luyện của cá nhân và Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

 - Bản mềm: Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

Hạn nộp điểm rèn luyện: chậm nhất 16:30 ngày 27/9/2017 tại P109-B1

2. Nộp phiếu phản hồi của SV đối với giảng viên kỳ II năm học 2016-2017

- Bản cứng: các phiếu phản hồi của sinh viên đối với từng giảng viên cho từng môn học (các sinh viên bị cấm thi môn học nào thì không được làm phiếu phản hồi đối với giảng viên của môn học đó)

- Bản mềm: Bảng tổng hợp đánh giá từng môn học cho mỗi giảng viên.

Các em làm phản hồi cả học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2016-2017 và nộp cho Văn phòng 109B1 hạn cuối là thứ 6 tuần này, 29/9/2017. Lưu ý phản hồi cả môn lý luận chính trị như Nguyên lý cơ bản, Pháp luật đại cương... và thể dục.

Cách làm như sau: 

- Photo Mẫu 1 đính kèm phát cho các bạn để lấy ý kiến (Lưu ý photo 2 mặt);

- Thu lại các bản ý kiến của các bạn và tổng hợp theo Mẫu 2 đính kèm, mỗi giảng viên một bản tổng hợp;

- Nộp cho Phòng QLĐTQT bản giấy Mẫu 1 đã có các ý kiến và bản file mềm Mẫu 2.

Lưu ý: Lớp trưởng hỏi trực tiếp giảng viên để biết bạn nào bị CẤM THI để loại trừ.

Hạn nộp phiếu phản hồi: chậm nhất 16:30 ngày 29/9/2017 tại P109-B1

Người nhận:  cô Nguyễn Thanh Thủy