Thông báo thi IELTS nội bộ 02/12/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  10  tháng 11  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO THI IELTS NỘI BỘ

Để hỗ trợ sinh viên CTTT chưa đạt chuẩn đầu ra và các sinh viên khác có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của bản thân,  Trung tâm Đào tạo Quốc tế tổ chức đợt thi IELTS nội bộ cho học kì 1 năm học 2018 – 2019  với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 sáng chủ nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018

2. Địa điểm : Nhà B1 – Đại học Thủy lợi

3. Đối tượng:

- Toàn bộ sinh viên K 58 và 59 NK chưa đạt 5.5 IELTS

- Sinh viên K 57NK  trở về trước chưa đạt 500 TOEFL có thể thi để chuyển điểm tương đương

- Khuyến khích sinh viên K60NK tham gia thi để kiểm tra trình độ và xét đạt chuẩn tiếng Anh

- Sinh viên chương trình truyền thống có thể dự thi để chuyển điểm A2 để xét chuẩn đầu ra.

4. Lệ phí: 300.000 đồng/ 1 sv

- Sinh viên nộp lệ phí tại P109 – B1 hoặc P110 – Nhà số 4.

-  Đăng ký trên tài khoản sinh viên trong 2 ngày: 21-22/11/2018 và nộp lệ phí  trước 16:30 ngày thứ 5 : 22/11/ 2018.

 

                                                              TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ