Chương trình trao đổi sinh viên tại Universiti Teknologi MARA, Malaysia 3/2019

Đại học Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia gửi thông tin nhận hồ sơ đăng ký trao đổi sinh viên đợt từ 3/2019 - 7/2019

Thông tin về thư mời của trường :

Dear Valued Partners,  
Warm Greetings from Universiti Teknologi MARA (UiTM)!!! 

We would like to inform you that we are now starting to accept nominations and applications for the 2019 Inbound Student Exchange Program to UiTM (Period: March 2019 - July 2019). Kindly find enclosed information pertaining to nominating students from your prestigious institution including the application process which is as follows:    


Student Nomination

Kindly send the details of your nominated students to UiTM Office of International Affairs by e-mail (errol@salam.uitm.edu.my /erroloiauitm@gmail.com) with Subject title: "Student Nomination for Spring 2019 from " :  

1. Mobility Application Form
2. Student Confirmation Status Letter Template

3. Letter of Acceptance Template
4. CV

5. Transcript

6. Passport Detail Page  

*Nomination deadline from partners: December 15, 2018

 

 Assoc. Prof. Dr. Zaibunnisa Abdul Haiyee
Head
International Student Development

 

Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách các bạn trong lớp có nguyện vọng đi trao đổi ghi rõ trình độ tiếng Anh và điểm GPA và gửi về cô Thủy qua email nguyenthanhthuy@tlu.edu.vn trước 10/12/2018.