Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Tsukuba, Nhật Bản 2019

Giới thiệu về Chương trình trao đổi sinh viên năm 2019 với đại học Tsukuba, Nhật Bản:

http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-tsukuba/exchange-students/programs

Hạn đăng ký: 9/11/2018, 23:59(JST)

Chi tiết các em sinh viên vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thanh Thủy, phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế 109 nhà B1.