Gặp mặt và đối thoại với sinh viên năm học 2017 - 2018

Ban giám hiệu Đại học Thủy Lợi tổ chức buổi "Gặp mặt và đối thoại với sinh viên năm học 2017 - 2018"

Thời gian: chủ nhật ngày 8/4/2018 từ 08:00 - 11:30 tại Hội trường T45

 Thành phần: GVCN từ K56 đến K59; BCH Liên chi, Lớp trưởng các lớp, Bí thư các chi đoàn & đ/d SV các lớp K56 - K59; SV có mặt điểm danh trước 7h45.

Kính đề nghị các thầy, cô GVCN gửi danh sách lớp mình bao gồm: thành phần đương nhiên và thành phần được bầu đi dự, và gửi bản giấy và bản mềm cho Phòng 109B1 trước 10h00 sáng thứ 5 ngày 5/4/2018 

Trân trọng

Phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế