Giáo sư Hiver Jean Michel, Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ giảng dạy môn Thủy lực công trình

[SIE] Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017, Giáo sư Hiver Jean Michel, khoa kỹ thuật, Đại học Libre de Bruxelles danh tiếng của vương quốc Bỉ đã giảng dạy một phần môn học Thuỷ lực công trình cho sinh viên Chương trình Tiên tiến hai lớp 56CNK và 56NKN. Tuy chỉ giảng dạy tại trường Đại học Thủy lợi một thời gian ngắn nhưng Giáo sư rất nhiệt tình, hoà đồng, truyền đạt cho sinh viên những kiến thức, kinh nghiệm quý báu. Thông qua hoạt động giảng dạy, sinh viên chương trình tiên tiến có cơ hội rất tốt được học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích từ người thày tâm huyết đến từ phương trời xa.

Bài: Thanh Thủy.   

Ảnh: Văn Mạnh (56CNK)

Giáo sư  Michel chụp ảnh cùng sinh viên lớp 56CNK và 56NKN

Giáo sư Hiver Jean Michel trên cầu Thê Húc cổ kính đất Thăng Long