Thông báo về buổi Seminar "Con đường NCKH và để thành công ở nước ngoài"

Nhà trường tổ chức Seminar "Con đường NCKH và để thành công ở nước ngoài" do GS.TS. Dương Quang Trung trình bày. Nội dung buổi nói chuyện: Cung cấp các kiến thức tổng quát về con đường xin học bổng và để thành công tại nước ngoài. Đã có hơn 40 bạn SV VN tìm được học bổng toàn phần theo học các chương trình Thạc Sĩ và Tiến Sĩ ở nước ngoài (Úc, Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan v..v.)

Nhằm cung cấp các kiến thức tổng quát về con đường xin học bổng và để thành công tại nước ngoài, Nhà trường tổ chức Seminar "Con đường NCKH và để thành công ở nước ngoài" do GS.TS. Dương Quang Trung trình bày. 

Thời Gian: sáng ngày 20 tháng 3 năm 2019 từ 9.00 – 10.00 sáng.

Địa Điểm: Tại trường ĐH Thủy Lợi

Cách thức đăng kí: Sinh viên đăng kí theo lớp, gửi tới Văn phòng Trung tâm ĐTQT theo email: nguyenthanhthuy@tlu.edu.vn 

Hạn đăng kí: trước ngày 13/3/2019