Thông tin học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018

Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :
- Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư
- Kinh tế và quản lý
- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :
- mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ

5 tháng 1 năm 2018

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn

Trong tháng 3 năm 2018

Thông báo kết quả

Kể từ giữa tháng 4 năm 2018


Chi tiết xem trong đường link dưới đây:Tải quy định về chương trình học bổng chất lượng cao 2018-2019
Tải tờ khai xin học bổng chất lượng cao 2017 dưới dạng file pdf hay word

Thông tin chi tiết xem trong link đính kèm dưới đây: 

https://vn.ambafrance.org/Chuong-trinh-hoc-bong-Excellence-%C4%90ai-su-quan-Phap-tai-Viet-Nam-moi-nop-ho-so