Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Stavian số 17 (tháng 6/ 2019)

Tập đoàn Stavian thông báo thông tin tuyển dụng với các vị trí Phó Ban bao bì nội địa, Chuyên viên pháp chế và Chuyên viên Kinh doanh

Tập đoàn Stavian thông báo thông tin tuyển dụng với các vị trí Phó Ban bao bì nội địa, Chuyên viên pháp chế và Chuyên viên Kinh doanh. Thông tin chi tiết về các vị trí làm việc được cung cấp như sau:

Ứng viên liên hệ Nguyễn Thị Hải Yến (Vivian), phòng Xuất- nhập khẩu

Số điện thoại liên hệ: 0989.336.550