Tổ chức thi tiếng Anh IELTS nội bộ 8/2020

Trung tâm Đào tạo quốc tế tổ chức thi tiếng Anh IELTS cho sinh viên CTTT vào sáng ngày 7/8/2020

Nội dung chi tiết trong thông báo đính kèm

Sinh viên có nguyện vọng thi đợt này đăng ký tại VP Trung tâm Đào tạo quốc tế với cô Nguyễn Thanh Thủy (chưa cần đăng ký trên tài khoản sinh viên). Cô Thủy sẽ chuyển danh sách đăng ký cho Phòng Đào tạo để đăng ký cho các em.