TIN TUYỂN DỤNG STAVIAN

   
 

Vị trí tuyển dụng    

Phòng Ban

Công ty

Số lượng cần tuyển

Địa điểm làm việc

Trưởng nhóm Đầu tư & Nguồn vốn

Ban Đầu tư và Nguồn vốn

Stavian Group

1

HN

Chuyên viên Đầu tư và M&A

Ban Đầu tư và Nguồn vốn

Stavian Group

2

HN

Chuyên gia Tuyển dụng

Ban QTNNL

Stavian Group

2

HN

Chuyên viên Tuyển dụng cấp cao

Ban QTNNL

Stavian Group

1

HN

Trưởng Bộ phận điều phối và quản lý tiến độ

Ban Dự án Hoá dầu

Stavian Chemical

1

HN

Trưởng Bộ phận Xây dựng

Ban Dự án Hoá dầu

Stavian Chemical

1

HN

Trưởng Bộ phận Điện

Ban Dự án Hoá dầu

Stavian Chemical

1

HN

Kỹ sư Công nghệ

Ban Dự án Hoá dầu

Stavian Chemical

3

HN

Kỹ sư quản lý tiến độ

Ban Dự án Hoá dầu

Stavian Chemical

1

HN

Giám đốc kinh doanh ống nhựa HDPE

Dự án HDPE

Stavian Chemical

1

HN

Chuyên viên chứng từ tiếng Trung

Ban Quản lý Chuỗi Cung ứng

Stavian Chemical

1

HN

Chuyên viên TMQT

Ban TMQT

Stavian Chemical

9

HN / HCM

Chuyên viên Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán

Stavian Chemical

2

HN

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Phòng Tài chính Kế toán

Stavian Chemical

2

HN / HCM

Giám đốc kinh doanh logistics

Phòng Kinh doanh

OPL

1

HN/HCM

Trưởng phòng sale phát triển đại lý

Phòng Kinh doanh

OPL

1

HN

Trưởng phòng kinh doanh hàng air

Phòng Kinh doanh

OPL

1

HN/HCM

Chuyên viên Kinh doanh hàng tàu rời

Phòng Kinh doanh

OPL

4

HN / Hải Phòng

Chuyên viên kinh doanh phát triển đại lý

Phòng Kinh doanh

OPL

6

HN

Chuyên viên kinh doanh hàng air

Phòng Kinh doanh

OPL

4

HN

Chuyên viên kinh doanh Logistics

Phòng Kinh doanh

OPL

17

HN / HCM

Kế toán thuế

Phòng Kế toán

OPL

1

HN

Kế toán tổng hợp

Phòng Kế toán

OPL

1

HN

Chuyên viên chứng từ

Phòng Chứng từ

OPL

5

HN

Chuyên viên Nghiên cứu phát triển

Phòng Quản lý giá

OPL

1

HN

Chuyên viên nhập liệu phần mềm

Phòng Quản lý giá

OPL

1

HN

Chuyên viên quản lý giá

Phòng Quản lý giá

OPL

2

HN

Nhân viên kho

Kho Long An

OPL

1

Long An

Nhân viên kho

Kho Vũng Tàu

OPL

9

Vũng Tàu

Giám đốc Kinh doanh MT & GT

Phòng Kinh doanh GT

SDC

1

HN

Giám đốc kinh doanh toàn quốc (FMCG)

Phòng Kinh doanh

SDC

1

HN

Giám đốc kinh doanh MT

Phòng Kinh doanh

SDC

1

HN

Giám sát kinh doanh B2B

Phòng Kinh doanh

SDC

1

HN

Trưởng phòng Đầu tư

Ban Đầu tư

SVI

1

HN

Chuyên viên cao cấp Phân tích đầu tư

Ban Đầu tư

SVI

1

HN

Trưởng phòng Phát triển dự án

Phòng Phát triển dự án

SVI

1

HN

Chuyên viên Phòng Phát triển dự án

Phòng Phát triển dự án

SVI

1

HN

Chuyên viên kinh doanh Giấy và Bột giấy

Phòng Kinh doanh

SPP

1

HN

Trợ lý kinh doanh

Phòng Kinh doanh

SPP

1

HN

Chuyên viên thương mại quốc tế

Phòng Nguồn hàng

SPP

1

HN

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Phòng Tài chính Kế toán

MIP

1

HN

Chuyên viên TMQT

Phòng Kinh doanh

MIP

1

HN

Chuyên viên mua hàng Quốc tế

Phòng Mua hàng

MIP

1

HN

Chuyên viên tính hiệu quả đầu tư

Ban Phát triển dự án

SGL

1

HN