Tư vấn tuyển sinh đại học tại các trường THPT thành phố Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

I. Kế hoạch     

Tiếp nối thành công của đợt công tác tư vấn tuyển sinh đại học năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện kế hoạch số 148/KH-ĐHTL ngày 27/2/2018 của Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi về việc triển khai công tác quảng bá tuyển sinh tại các trường THPT ở một số địa phương, Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã thành lập 4 đoàn công tác bao gồm 15 cán bộ giảng viên thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh tại 11 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian 2 tuần, kể từ ngày 12/3/2018 đến ngày 26/3/2018. Các trường THPT tại TP Hà Nội nói trên được lựa chọn căn cứ kết quả khảo sát 227 sinh viên CTTT thuộc 3 khóa gần đây (K57, 58, 59), theo đó sinh viên theo học CTTT đông nhất thuộc thành phố Hà Nội (chiếm khoảng trên 40% tổng số sinh viên).  11 trường THPT bao gồm 152 lớp 12, có khoảng 6000 học sinh. Tính trung bình một CBGV tư vấn cho khoảng 400 học sinh.  Để hỗ trợ công việc, các đoàn đã huy động thêm sinh viên CTTT là cựu học sinh của các trường cấp 3 tham gia.  Kế hoạch công việc do các đoàn chủ động sắp xếp. Các trưởng đoàn đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên để lấy tài liệu quảng bá tuyển sinh, liên hệ công tác và trực tiếp đến 11 trường THPT làm công tác tư vấn tuyển sinh.          

II. Kết quả 

Sau hai tuần thực hiện khẩn trương, cả 4 đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch 148/KH-ĐHTL: làm việc với Ban Giám hiệu các trường THPT, dán 11 poster tại bảng tin các trường THPT, phát 3300 sổ tay học sinh cho học sinh các lớp 12 các trường, tư vấn trực tiếp tại lớp học cho các học sinh 12, hoàn tất các thủ tục công tác như xác nhận giấy đi đường, báo cáo viên, chứng từ thanh toán và viết báo cáo kết quả công việc.

 Trong phần tư vấn tuyển sinh, các đoàn đã giới thiệu với Ban Giám hiệu và học sinh lớp 12 về trường Đại học Thủy lợi, các ngành tuyển sinh ĐH năm 2018, khối thi, website, fanpage, các chương trình tiên tiến, du học tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế và giải đáp các thắc mắc của học sinh.

        

Tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm

    

Tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Hoàng Văn Thụ

   

Tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Việt Đức và THPT Nhân Chính

III. Kết luận

Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ quảng bá tuyển sinh tại 11 trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng kế hoạch quảng bá tuyển sinh của nhà trường.

Tùy theo đặc điểm, yêu cầu, kế hoạch, điều kiện của từng trường THPT, công việc tuyển sinh cần điều chỉnh phù hợp để đạt kết quả tốt hơn.