98% sinh viên CTTT tốt nghiệp năm 2016 có việc làm

[SIE] Theo khảo sát của Đại học Thủy lợi năm 2017 đối với 95% tổng số 2539 sinh viên tốt nghiệp năm 2016 thuộc 17 ngành đào tạo thì tỷ lệ có việc làm đạt 95,60%; 5 ngành có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 97%, trong đó ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến) đạt trên 98%, xếp vị trí thứ 2. 

Nguồn: http://tlu.edu.vn/…/ty-le-sinh-vien-co-viec-lam-tot-nghiep-…