Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

Cô Trần Thị Kim Loan

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiến sĩ Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc)

 

Cô Tạ Hồng Thương

Giảng viên

Tiến sĩ Giáo dục học - Đại học Quốc lập Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc)

 


Cô Phạm Thị Hồng Minh

Giảng viên

Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Hán– Đại học Phúc Đán (Trung Quốc)

 

Cô Tống Thùy Vân

Giảng viên

Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Trung Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Cô Nguyễn Thùy Chi

Giảng viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng - Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh