Bộ môn Ngôn Ngữ Anh

 

 

Ms. Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Lý Luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN - ĐHQGHN

 

 

Ms. Lâm Thị Lan Hương

Giảng viên

Tiến sĩ Giáo dục - The University of Newcastle (Australia)

 

 

Ms. Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên

Tiến sĩ Giáo dục - The University of Adelaide (Australia)

 

 

Mr. Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên

Tiến sĩ Khoa học giáo dục (chương trình: Học tập và giảng dạy) - University of Szeged (Hungary)

 

 

Ms. Hoàng Lê Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN - ĐHQGHN

 

 

Ms. Lê Thị Phương Lan

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN ĐHQGHN & Southern New Hampshire University (US)

 

 

Ms. Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh - ĐHNN - ĐHQGHN

 

Ms. Ngụy Linh Giang

Giảng viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng - The University of Melbourne (Australia)

 

 

Ms. Phạm Thị Thu Thảo

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - University of Huddersfield (UK)

 

Ms. Nguyễn Phượng Linh

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHNN ĐHQGHN & Southern New Hampshire University (US)

 

 

Ms. Trần Lưu Ly

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHHN - Victoria University (Australia)

 

Ms. Lê Liên Hương

Giảng viên

Thạc sĩ Tiền tệ, ngân hàng và tài chính

ĐH tổng hợp Hull, Vương quốc Anh

 

Ms. Phạm Thu Trà

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐH Canberra (Australia)

 

Mr. Phạm Thế Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐHSPHN

 

Mr. Phạm Quang Hưng

Giảng viên

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - ĐH Canberra (Australia)