Chi tiết về chương trình kỹ sư “2+2” ngành Kỹ thuật xây dựng

Thông tin chi tiết về chương trình kỹ sư “2+2” ngành Kỹ thuật xây dựng giữa Đại học Thủy Lợi và Đại học Arkansas, Mỹ.

Thông tin chính của bản thỏa thuận về chương trình đào kỹ sư “2+2” ngành Kỹ thuật xây dựng (Bsc. E) giữa trường Đại học Thủy Lợi (TLU) và trường Đại học Arkansas (UoA), Mỹ, ngày 22/10/2014, được cập nhật sau đây:

Theo đó sinh viên chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng của trường Đại học Thủy Lợi sẽ học trong khoảng 2 năm tại trường và khoảng 2 năm tại trường Đại học Arkansas để nhận được bằng Bsc.E. từ UoA. Sinh viên tham gia chương trình sẽ học hoàn toàn bằng tiếng Anh do các giảng viên của trường Đại học Thủy Lợi và giảng viên của UoA phụ trách.

Tiêu chuẩn: những sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng, chương trình tiên tiến tham gia chương trình này sẽ phải có điểm trung bình các môn học tại trường Thủy lợi ít nhất là 2,5 (thang 4 điểm), điểm thi ngoại ngữ Tiếng Anh TOEFL từ 79 ( thi trên máy) hoặc IELTS  6,5 và chứng minh đủ khả năng tài chính.

Ước tính chi phí: Sinh viên tham gia chương trình này sẽ được giảm tiền học phí  bằng 90% học phí chênh lệch của sinh viên ngoài bang so với trong bang. Ước tính mỗi sinh viên tiết kiệm được 24600 USD cho 2 năm cuối học tại Mỹ.