Thông tin về 02 ngành thuộc Chương trình Tiên tiến

Hãy cùng tìm hiểu các thông tin về 02 ngành học của Chương trình tiên tiến: Kĩ thuật xây dựng và Kĩ thuật tài nguyên nước

Chương trình Tiên tiến ngành Kĩ thuật xây dựng - Hợp tác với ĐH Arkansas, Hoa Kỳ

 

Chương trình tiên tiến ngành Kĩ thuật tài nguyên nước - Hợp tác với ĐH Bang Colorado, Hoa Kỳ

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020-2021

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, ĐẠI HỌC THỦY LỢI

1) NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG LIÊN KẾT ĐH ARKANSAS, HOA KÌ

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 30

ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH:

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Công trình giao thông

+ Công trình thủy

+ Địa kỹ thuật

+ Quản lý xây dựng

2) NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC LIÊN KẾT ĐH COLORADO, HOA KÌ

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 30

ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH:

+ Kỹ thuật tài nguyên nước

+ Cấp thoát nước

+ Môi trường

Thông tin tuyển sinh:

Website: https://sie.tlu.edu.vn

Hotline: 02435642795

Youtube: Chương trình Tiên Tiến- Đại học Thủy Lợi