Chuyển đổi môn học tương đương giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Arkansas, Hoa Kỳ

Transfer Course Equivalency between Thuy Loi University (formerly name Water Resources University) and University of Arkansas, USA

Theo thỏa thuận đã ký về chương trình trao đổi sinh viên 2+2 giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Arkansas, một số môn học trong 2 năm đầu tại Đại học Thủy lợi được chuyển đổi tương đương sang các môn học tương ứng theo chương trình kỹ sư  xây dựng tại Đại học Arkansas. Sinh viên hoàn thành 2 năm học đầu tại ĐH Thủy lợi nếu có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu sẽ được đi du học 2 năm cuối tại ĐH Arkansas. Sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp sẽ được 2 trường cùng cấp bằng kỹ sư xây dựng.

Sinh viên Nguyễn Đông Thái, lớp 55CNK đang du học tại Đại học Arkansas theo chương trình 2+2

 

Các môn học chuyển đổi được công bố theo đường link dưới đây:

https://courseequivalency.uark.edu/?ext_org_id=010698698&search=Search