Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy Lợi chính thức tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc từ năm học 2023-2024

Thông tin tuyển sinh chi tiết vui lòng xem tại đây