Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Thủy lợi

Số: 1600/QĐ-ĐHTL ban hành ngày 02/8/2017

Chi tiết về Quyết định vui lòng xem tại file đính kèm