Phần mềm Geostudio

Geostudio là bộ phần mềm địa kỹ thuật của công ty Geoslope bao gồm các modun: SLOPE/W (phân tích ổn định mái dốc), SEEP/W (phân tích dòng thấm trong đất), SIGMA/W (phân tích ứng suất-biến dạng công trình đất), QUAKE/W (Phân tích động đất), CTRAN/W (phân tích vận chuyển chất ô nhiễm trong nước ngầm), TEMP/W (phân tích nhiệt), VADOSE/W (phân tích mưa, bốc hơi mặt đất), AIR/W (phân tích tương tác nước-khí). Phiên bản dành cho sinh viên có thể download tại địa chỉ: https://www.geo-slope.com/