Hội thảo Du học Anh Quốc và Cơ hội Chuyển tiếp tại ĐH Huddersfiled

Hội thảo Du học Anh Quốc và Cơ hội Chuyển tiếp tại ĐH Huddersfiled ngày 28/11/2018

Thời gian: Thứ 4 ngày 28/11/2018

                      Từ 9:30 đến 11:30

Nội dung: Hội thảo Du học Anh Quốc và Cơ hội Chuyển tiếp tại ĐH Huddersfiled

1.      Đại diện của Huddersfield giới thiệu về trường, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, điều kiện chuyển tiếp dành cho SV của TLU, chương trình học bổng dành riêng cho SV TLU

2.      SV trao đổi trực tiếp với đại diện của trường, phỏng vấn học bổng

3.      Tư vấn hồ sơ xin học, hồ sơ xin học bổng và hồ sơ xin visa du học

 Đối tượng: 

1. Sinh viên năm thứ 3 Khoa Công nghệ thông tin

Theo Agreement đã ký với Huddersfield, SV hết năm 3 tại TLU sẽ được học TOP UP một năm cuối (3+1) và nhận bằng ĐH của Huddersfield.

2. SV năm thứ 5 chuẩn bị TN  Khoa Công nghệ thông tin

Sau khi tốt nghiệp TLU sinh viên sẽ học 1 năm tại Huddersfield và nhận bằng Master của Huddersfield (5+1)

3. Sinh viên năm 3 chương trình tiên tiến 

 

Các lớp tập hợp danh sách tham dự Hội thảo và gửi cho cô Nguyễn Thanh Thủy, phòng Quản lý Đào tạo Quốc tế - CTTT trước ngày 15/11/2018.