Vinh danh các tập thể và cá nhân - Năm học 2020-2021

Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng và phức tạp. Vượt lên những khó khăn đó, các sinh viên TTĐTQT đã không ngừng phấn đấu và mang về những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua

Vinh danh các tập thể và cá nhân TTĐTQT, năm học 2020-2021