Học viên cao học NICHE bảo vệ tốt nghiệp

Lần đầu tiên tại Trường Đại học Thủy lợi có học viên người nước ngoài học theo chương trình cao học quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) đã bảo vệ thành công luận văn cao học cùng với học viên trong nước.

Ngày 26/9/2016, Trường Đại học Thuỷ lợi đã tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1, Khoá 2, ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Chương trình cao học NICHE – một chương trình hợp tác đào tạo với Hà Lan và được giảng dạy bằng tiếng Anh. Toàn bộ các luận văn được các học viên quốc tế và trong nước viết và bảo vệ trước hội đồng bằng tiếng Anh.


Học viên cao học quốc tế Niche bảo vệ tốt nghiệp

Học viên Tania Hasan (Bangladesh) bảo vệ thành công đề tài: “Đánh giá tác động của các hồ chứa lớn thượng nguồn hệ thống sông Hồng đến vận chuyển bùn cát hạ lưu sông Hồng – sông Thái Bình” do PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng và TS. Ngô Văn Quận hướng dẫn.

Học viên Phommachan Syphachanh (Lào) bảo vệ thành công đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của xây dựng hồ chứa và biến đổi khí hậu đến chế dòng chảy sông Nam Thon – Nam Ca Dinh, Lào” do TS. Ngô Lê An hướng dẫn.

Học viên Lê Thị Hương Thơm bảo vệ thành công đề tài: “Cân bằng nước cho lưu vực sông Mã trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do TS. Ngô Lê An và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hiền hướng dẫn.

Đây là lần đầu tiên tại Trường Đại học Thủy lợi có học viên người nước ngoài học theo chương trình cao học quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh) và bảo vệ Luận văn cao học cùng với học viên trong nước .

Buổi bảo vệ luận văn có sự tham dự của GS.TS. Trịnh Minh Thụ, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Tiến sĩ Ilyas Masih, Viện Giáo dục chuyên ngành Tài nguyên nước (UNESCO-IHE), Delft, Hà Lan; các thành viên Hội đồng ở trong ngoài Trường cùng các lưu học sinh Lào, Thái Lan...