Phê duyệt kinh phí đề án ngoại ngữ quốc gia đến năm 2020 do ĐH Thủy lợi thực hiện

Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân do trường đại học Thủy lợi thực hiện số  2548/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 20/6/2017.