FORUM8 - Cuộc thi CPWC lần thứ 9 & VDWC lần thứ 11

Hai cuộc thi thường niên dành cho sinh viên của FORUM8- VDWC & CPWC- chính thức phát động từ ngày 02/04/2021 cụ thể như sau:


- Cuộc thi thiết kế quy hoạch xây dựng các công trình trên nền tảng cloud ứng dụng BIM/CIM và công nghệ thực tế ảo (VR) Virtual Design World Cup (VDWC):
https://vdwc.forum8.co.jp/vietnamese/


- Cuộc thi lập trình sử dụng bộ công cụ SDK cloud applications để phát triển các sản phẩm, ứng dụng mới Cloud Programming World Cup (CPWC):
https://cpwc.forum8.co.jp/vietnamese/

 

Đặc biệt đối với cuộc thi thiết kế quy hoạch VDWC, những năm trở lại đây gần như năm nào sinh viên Việt Nam cũng đạt giải cao (2014-2020), đặc biệt sinh viên CTTT tham gia cuộc thi này cũng đạt giải. 

Một số dự án đoạt giải của sinh viên Việt Nam những năm trước:

Năm 2020:
https://vdwc.forum8.co.jp/works_2020/VDWC2020-0004.pdf

https://vdwc.forum8.co.jp/works_2020/VDWC2020-0018-01.html


Năm 2019:
https://vdwc.forum8.co.jp/works_2019/VDWC2019-0038-01.pdf

https://vdwc.forum8.co.jp/works_2019/VDWC2019-0039-01.html