Chương trình giao lưu tại trường Đại học ChuO - Nhật Bản

Thông báo chương trình giao lưu tại trường Đại học ChuO - Nhật Bản, kinh phí theo chương trình Sakura Exchange Program in Science thuộc Cơ quan Khoa học và công nghệ Nhật Bản JST (Japan Science and Technology Agency) chi trả.

Thời gian: 1 tuần từ ngày 12/1/2021 - 19/1/2021 (Trong trường hợp có dịch bệnh Covid-19, sẽ chuyển sang  tháng 3 hoặc tháng 6)

Yêu cầu: Là sinh viên đang học tại các khoa chuyên ngành thủy lợi của Trường, có trình độ tiếng Anh lưu loát (ưu tiên người biết thêm tiếng Nhật), có kết quả cao trong học tập.

Những sinh viên có nguyện vọng đề nghị liên lạc với cán bộ TT cô Nguyễn Thị Thanh Thúy (Số điện thoại: 0902212869)  trước ngày 1/6/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm