2021 Spring Semester Exchange Program

Chương trình trao đổi sinh viên 2021 tại Hàn Quốc

Trường Đại học Quốc gia Chonnam gửi thông báo về chương trình trao đổi sinh viên Xuân 2021 tới các sinh viên quốc tế. Vui lòng trả lời các câu hỏi theo đường link sau trước ngày 30/7 để biết thêm chi tiết:

Link to the Spring 2021 exchange program survey