Học bổng IDEAS của Chính phủ Ailen 2020/2021

Chính phủ Ailen thông báo Học bổng sau đại học dành cho sinh viên Việt Nam trong các ngành sau:

- Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học Thực phẩm

- Kinh tế, Tài chính, Kế toán

- Hệ thống thông tin và Công nghệ Truyền thông

- Quan hệ Quốc tế, Chính trị, Luật, Quyền con người

- Quản lý và Kinh tế

- Y tế, Dược, Công nghệ Sinh học

- Chính sách xã hội, Nghiên cứu Phát triển, Nhân đạo

- Du lịch, Quan hệ Cộng đồng và Truyền thông

- Nghiên cứu Bình đẳng, Giới và Phụ nữ

Số lượng học bổng: 30 suất

Điều kiện dự tuyển:

- Là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp

- Có bằng cấp liên quan đến ngành đăng kí học

- Ngoại ngữ: IELTS 6.5 trong đó không có điểm nào dưới 6.0

Thời gian nộp hồ sơ: từ tháng 8 đến tháng 11/2019

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến học bổng, xin vui lòng xem trong link: https://www.dfa.ie/irish-embassy/vietnam/news-and-events/news-archive/ideas-scholarship-materials.html