Thông tin tuyển dụng

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: http://nvwater.gov.vn/index.php/tuyen-dung/item/579-thong-bao-tuyen-dung-dot-2-2021

Lưu ý: mặc dù thời gian theo thông báo đã hết, nhưng vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu nên cơ quan vẫn tiếp tục tuyển.

Xin liên hệ với anh Luyện Đức Thuận (cựu sinh viên 43V) – Phó liên đoàn trưởng: 094.406.9616.