Thông tin tuyển dụng Công ty OPEC PLASTICS

Công ty OPEC PLASTICS gửi tới các sinh viên trường Đại học Thủy lợi thông tin tuyển dụng với nhiều cơ hội làm việc ở cả khối văn phòng và nhà máy
Chi tiết xin liên hệ: Ms. Bui Thi Thuy Nga; Email:   nga.bui@opec.vn   Skype: nga.bui@opgroup.vn
Hoặc email của bộ phận Tuyển dụng công ty OPEC PLASTIC: tuyendung@opec.vn
Địa chỉ: Level 13, BIDV Tower, No 194 Tran Quang Khai Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam; Web:  www.opec.vn