Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Stavian, số 14 năm 2019

Tập đoàn Stavian thông báo thông tin tuyển dụng với các vị trí Chuyên viên kinh doanh vận tải, Chuyên viên IT và Kế toán bán hàng.

Tập đoàn Stavian thông báo thông tin tuyển dụng với các vị trí Chuyên viên kinh doanh vận tải, Chuyên viên IT và Kế toán bán hàng. Thông tin chi tiết về các vị trí làm việc như sau:

Ứng viên liên hệ Nguyễn Thị Hải Yến (Vivian), phòng Xuất- nhập khẩu

Số điện thoại liên hệ: 0989.336.550