Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Stavian số 15 (tháng 6/ 2019)

Tập đoàn Stavian thông báo thông tin tuyển dụng với các vị trí Chuyên viên Xuất nhập khẩu, chuyên gia Trade Marketing và Chuyên viên Kế toán.

Tập đoàn Stavian thông báo thông tin tuyển dụng với các vị trí Chuyên viên Xuất nhập khẩu, chuyên gia Trade Marketing và Chuyên viên Kế toán. Thông tin chi tiết về các vị trí làm việc được cung cấp như sau:

Thông tin chi tiết về các vị trí làm việc được cung cấp như sau:

Ứng viên liên hệ Nguyễn Thị Hải Yến (Vivian), phòng Xuất- nhập khẩu

Số điện thoại liên hệ: 0989.336.550