Thông Tin Tuyển Sinh Của Trường Đại Học Thủy Lợi

Năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 27 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh. Trường tuyển sinh tại 3 cơ sở với tổng chỉ tiêu là 3700, trong đó: Tại cơ sở chính 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội tuyển 2790 chỉ tiêu cho 27 ngành; tại cơ sở mở rộng Phố Hiến - Hưng Yên tuyển 330 chỉ tiêu cho 05 ngành và tại Cơ sở 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển 580 chỉ tiêu cho 09 ngành.

 

Theo Tlu.edu.vn